Het tegelijkertijd uploaden van veel geometriebestanden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) leidt in sommige gevallen tot foutmeldingen. Een taskforce met specialisten van alle betrokken partijen, onder wie DSO-experts en softwareleveranciers, werkt aan oplossingen, zodat overheden deze bestanden in het DSO kunnen laden.

Veel geo-bestanden tegelijk in 1 aanlevering leidt tot time-out

Het kost de validatie- en publicatieservice van de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) en de landelijke voorziening van het DSO veel tijd om grote aantallen geo-bestanden tegelijk te verwerken. Hierdoor kunnen deze bestanden uiteindelijk niet worden geladen. Het bevoegd gezag krijgt dan een time-outmelding.

Technische oplossingen

De taskforce heeft onderzocht hoe de geo-bestanden sneller en slimmer kunnen worden aangeboden. Zo is het aanbieden van de bestanden aan de LVBB een complex proces met veel stappen: valideren, registeren, publiceren en doorleveren aan het Kadaster. De taskforce onderzoekt hoe deze processen sneller kunnen worden doorlopen. Dat leidde bij 1 stap al tot grote tijdwinst.

Ook analyseert de taskforce of het uitmaakt hoe de geometrieën worden aangeboden. Afhankelijk van hoe ze worden gegroepeerd, lijkt de verwerkingstijd af te nemen. Er worden tests gedaan met losse geometrieën, met groepen geometrieën en met multi-geometrieën.

De taskforce analyseert daarnaast de kwantiteit van de bestanden. Klopt het dat de aantallen geometrieën bij mutatieberichten lager zijn dan die van initiële berichten? En dat een grotere gemeente of groter waterschap een groter aantal geometrieën aan gaat leveren dan een kleine gemeente of kleiner waterschap? Om het systeem zo in te richten dat verrassingen worden uitgesloten, checkt de taskforce deze verwachtingen. Hoeveel, hoe vaak, in welke mutatievorm en wanneer worden bestanden aangeleverd?

Aanpassingen in software doorgevoerd

Inmiddels zijn de eerste aanpassingen in de software doorgevoerd. Hierbij bleek onder andere dat een omgevingsplan met 19.000 geometrieën, dat eerst niet door de keten kwam, nu in 43 minuten door de keten komt.

Procesmatige oplossingen

De komende tijd onderzoekt de taskforce ook welke processen aangepast kunnen worden om de verwerkingstijd van geo-bestanden nog verder terug te brengen. In een later stadium verkent de taskforce mogelijk nog of een wijziging in de standaard kan bijdragen aan een oplossing van de technische problemen. De taskforce zal hierbij uiteraard ook de impact onderzoeken voor de uitvoeringspraktijk.

Vervolg

De komende tijd praat de taskforce verder met belanghebbenden. In een werkplaats over geo-optimalisatie beproeft een aantal bevoegd gezagen bijvoorbeeld, aan de hand van eigen voorbeelden, wat de Omgevingswet en het stelsel voor hen betekenen op het gebied van geometrieën. Daarnaast worden de vorderingen van de taskforce vanaf nu regelmatig gepubliceerd op de website van Aan de slag met de Omgevingswet.