De ministerraad heeft er op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om het ontwerpwetsvoorstel om voor nog eens drie jaar een maximale jaarlijkse huurverhoging te hanteren in de vrije sector voor te leggen aan de Raad van State voor advies. Het voorstel houdt in dat de maximaal toegestane huurverhoging gelijk wordt aan de gemiddelde CAO-loonontwikkeling plus 1%. Die verlenging moet ingaan vanaf 1 mei 2024 en geldt dan tot 1 mei 2027.