De zienswijzeprocedure van het Ontwerpbesluit windturbines leefomgeving is op 12 oktober 2023 gestart. Met dit besluit worden de bepalingen voor windturbines en windparken aangepast in het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit.

Sinds een uitspraak van de Raad van State over een Nederlands windturbinepark op 30 juni 2021 kunnen de rijksregels voor windturbineparken in het Activiteitenbesluit niet meer worden toegepast. Voor bestaande parken (ongewijzigd sinds 30 juni 2021) is er een overbruggingsregeling. Inmiddels is er een plan-MER uitgevoerd. Het milieueffectrapport bevat informatie over een aantal omgevingsaspecten van windturbines en dient als onderbouwing voor het Ontwerpbesluit windturbines leefomgeving.

De zienswijzeprocedure is te benaderen via Ontwerpbesluit | Windturbines leefomgeving. Zienswijzen kunnen worden ingediend over het Ontwerpbesluit windturbines leefomgeving en het bijbehorende milieueffectrapport (plan-MER). Reageren is mogelijk tot en met 22 november 2023.

Meer informatie

Milieueffectrapport en nieuwe algemene milieuregels voor windturbineparken