Het digitale Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten is geopend. De website en helpdesk, die live zijn gegaan, vormen hét centrale punt voor gemeenten voor informatie over ontplofbare oorlogsresten.

Veilig werken

Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog liggen in de Nederlandse grond en waterbodem, verspreid over het hele land, nog ontplofbare oorlogsresten. Het nieuwe online Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Kenniscentrum OO) biedt gemeenten kennis over het omgaan met deze explosieven. Deze kennis kunnen gemeenten vervolgens gebruiken om te zorgen dat werkzaamheden in de bodem veilig kunnen worden uitgevoerd.

Oorlogsresten

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat oorlogsresten geen risico vormen voor de openbare orde en veiligheid. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) voert de eventuele ruiming uit. Het voornaamste doel van het Kenniscentrum OO is het opstellen van een afwegingskader voor gemeenten, zodat gemeenten een beslissing kunnen nemen over het wel of niet ruimen van ontplofbare oorlogsresten.

Wat doet het kenniscentrum

Het soort explosief, de ligging en de werkzaamheden die uitgevoerd worden, spelen hierbij een rol. Ook laat het kenniscentrum onderzoek doen om zo de benodigde aanvullende kennis voor het afwegingskader op te doen. Daarnaast doet het kenniscentrum aan kennisuitwisseling, onder andere over vragen als: Wanneer ga je over tot ruiming? Hoe is de financiering geregeld? Welke wetten zijn van toepassing? Dat alles kun je nu vinden op kenniscentrum-oo.nl.