Het is slecht gesteld met de waterkwaliteit van de meeste sloten, vennen, kanalen en plassen in Nederland. Slechts 22 procent van de 3200 geteste kleine wateren is in orde, ziet Natuur & Milieu na burgeronderzoek. Als wateren matig of slecht scoren, komt dat bijvoorbeeld doordat te veel meststoffen in het water zitten, of doordat er te weinig planten en waterdieren te vinden zijn.

Bijna achthonderd vrijwilligers verzamelden watermonsters van sloten, vennen, kanalen en plassen. De burgermetingen laten al vijf jaar lang zien dat de waterkwaliteit in Nederland ernstig onder druk staat, schrijft Natuur & Milieu. De milieuorganisatie organiseerde het burgeronderzoek zelf, samen met onder meer het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en de Hoogheemraadschappen van Rijnland en van Schieland en de Krimpenerwaard.

“Het is alarmerend dat we jaar op jaar vaststellen dat slechts een op de vijf kleine wateren in orde is”, vindt Rob van Tilburg van Natuur & Milieu. “Het gaat echt de verkeerde kant op. Het is tijd voor actie om te zorgen dat onze vennen, sloten en plassen weer een gezonde plek met schoon water, planten en dieren worden. Dit is ook noodzakelijk om de doelen voor de Kaderrichtlijn Water die in 2027 al voor de deur staan te gaan halen.”

Vanaf 2027 moet Nederland voldoen aan strengere regels voor waterkwaliteit. Naar verwachtingen gaat ons land deze doelen niet halen. Dat kan ertoe leiden dat de regering boetes moet betalen aan de Europese Unie. Ook is het mogelijk dat hierdoor het land weer op slot gaat. Zo kunnen vergunningen van grote bedrijven aangevochten worden als zij het water vervuilen met lozingen.