Nederland heeft veel meer plastic uit afval nodig om de grote duurzaamheidsambities op het gebied van recycling waar te kunnen maken. Dat stellen onderzoekers van advies- en accountantsconcern KPMG in een nieuw rapport dat is gemaakt in opdracht van organisaties uit de recyclingwereld en de Nederlandse chemische industrie. Plastic afval moet in hun ogen beter worden gesorteerd en er zou ook meer plastic uit het buitenland moeten kunnen komen.

Volgens de studie ontstaat er komende jaren waarschijnlijk “een serieuze disbalans” tussen de verwachte vraag naar en het aanbod van plastic afval. De Nederlandse industrie heeft namelijk concrete plannen voor miljoeneninvesteringen in fabrieken voor chemische recycling, waardoor de capaciteit voor het recyclen van plastic afval kan verdubbelen tot meer dan 2200 kiloton in 2030.

De onderzoekers noemen dat laatste “goed nieuws” omdat recyclen veel klimaatvoordelen heeft. Maar ze becijferden ook dat de beschikbaarheid van plastic afval straks blijft steken op zo’n 1000 kiloton. “Dit betekent dat aanvullende maatregelen nodig zijn om het tekort op te heffen en ervoor te zorgen dat de Nederlandse industrie de Europese doelen voor klimaatneutrale productie en een circulaire plastic keten kan halen.”

KPMG stelt onder meer maatregelen voor waarmee de samenwerking tussen industriële schakels verder wordt verbeterd. Er is volgens de onderzoekers nog veel extra plastic te halen uit commerciële en industriële afvalstromen. Ook zou er nog veel te winnen zijn door plastic afval meer al vooraf te sorteren en eenmaal ingezameld plastic beter na te sorteren. Nu zou zo’n 70 procent van de jaarlijks ingezamelde hoeveelheid plastic namelijk alsnog worden verbrand.

De Nederlandse overheid moet zich volgens KPMG ook hard maken voor het wegnemen van internationale hindernissen. Het zou bijvoorbeeld makkelijker moeten worden om plastic afval binnen Europa te verschepen. “Deze keten in Europa kunnen we alleen volledig circulair maken door nauwe Europese samenwerking in de recycling.”

Het rapport wordt donderdag overhandigd aan Focco Vijselaar, algemeen directeur van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Volgens hem zijn de bevindingen van KPMG erg nuttig. “De afvalverwerkers, de chemie en de plastic branche zetten met dit onderzoek een belangrijke stap op weg naar groen plastic”, aldus Vijselaar. “Én door deze innovaties nemen we zo bovendien de voorsprong en blijft onze maakindustrie op termijn concurrerend.”