In ruim de helft van de buurten in 32 van de grootste gemeentes van Nederland is te weinig ruimte voor openbaar groen, concludeert milieuorganisatie Natuur & Milieu op basis van eigen onderzoek. 53 procent van de 1937 onderzochte buurten voldoet niet aan het criterium van 75 vierkante meter groen per woning en is daarmee ‘versteend’, aldus de milieuorganisatie.

Om ‘de verstening’ te meten keek Natuur & Milieu naar twee aspecten. Allereerst de 75 vierkante meter groen per woning die de overheid als ondergrens hanteert. Onder groen valt alles wat niet versteend is, zoals parken, grasvelden, bermen en water. Verder keek de milieuorganisatie naar een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie dat gaat over de aanwezigheid van tenminste één hectare aaneengesloten groen per buurt. Bij één op de onderzochte tien buurten is er geen aaneengesloten stuk groen van minimaal een hectare te vinden, staat in het onderzoek.

“Nederland versteent steeds verder. Met als gevolg straten die na een heftige regenbui uren blank staan, en hittestress in steden. Verstening is bovendien één van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van vogels en insecten”, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu.

In Haarlem, Westland, Amsterdam, Delft en Tilburg zijn de meest versteende buurten te vinden. Daar is er per woning nul tot twee vierkante meter groen te vinden. De gemeentes Emmen, Almere en Haarlemmermeer hebben naar verhouding het laagste aantal versteende buurten. Volgens het onderzoek scoren wijken gebouwd na 2010 (nieuwbouw) iets beter op groen dan de oudere wijken, maar bij een derde van de nieuwbouwbuurten wordt ook het criterium van 75 vierkante meter groen niet gehaald.

De milieuorganisatie doet daarom een oproep tot een landelijke verplichting voor natuurinclusief bouwen. “Maak groennormen wettelijk verplicht voor alle nieuwbouw en stadsvernieuwing. Zodat alle wijken die we de komende jaren gaan bouwen natuurrijk en klimaatbestendig zijn”, zegt Van Tilburg.