De provincie Noord-Holland heeft te gemakkelijk een vergunning afgegeven voor de bouw van een nieuwe biomassacentrale in Diemen. Voordat de bouw kan beginnen, moet onderzoek worden gedaan naar de milieueffecten. Dat is ten onrechte niet gebeurd, oordeelt de Raad van State in een woensdag verschenen uitspraak. De hoogste bestuursrechter heeft daarom de omgevingsvergunning vernietigd.

Het provinciebestuur moet een nieuw besluit nemen. Dat kan pas na uitgebreid onderzoek naar de impact van de centrale op de leefomgeving.

Energiebedrijf Vattenfall wil in de centrale houtpellets verstoken om warmte op te wekken voor huishoudens in Diemen, Amsterdam en Almere. Milieuorganisatie MOB tekende daar bezwaar tegen aan. De organisatie vreest luchtvervuiling en natuurschade door de centrale.

Kern van de zaak was of de houtpellets die Vattenfall wil gebruiken gezien moeten worden als een afvalstof. Als dat zo is, mag een milieueffectrapport niet ontbreken. De Raad van State is het op dit punt met MOB eens. In feite moet de centrale worden gezien als een afvalverbrandingsinstallatie en voor de bouw daarvan is milieuonderzoek verplicht.

Eerder had Mobilisation for the Environment, zoals de organisatie voluit heet, ongelijk gekregen van de rechtbank. De organisatie tekende beroep aan en krijgt nu alsnog gelijk.

MOB heeft meerdere bezwaren tegen deze centrale en ook tegen biomassa in het algemeen. Een van de zorgen betreft de herkomst van het hout. Terwijl Vattenfall het hout zegt te gaan halen uit “verantwoord beheerde bossen”, vreest MOB “ernstige schade aan bossen” in bijvoorbeeld de Baltische Staten en de VS. Door het verbranden van pellets kunnen volgens de milieugroep ook schadelijke stoffen vrijkomen, van stikstofoxiden tot dioxines en zware metalen. Daarmee levert de centrale volgens MOB risico’s op voor de gezondheid van omwonenden en voor nabijgelegen natuurgebieden.

In de uitspraak staat dat Vattenfall de provincie “te weinig concrete informatie” heeft gegeven over de herkomst van houtresten. “Zonder die informatie kon de provincie niet uitsluiten dat de houtresten, en daarmee de pellets, als afvalstof moesten worden aangemerkt.”

MOB heeft ook bezwaar gemaakt tegen twee natuurvergunningen voor de centrale. Daarover velt de Raad van State later een oordeel.

Vattenfall is “teleurgesteld” en meldt de uitspraak verder te onderzoeken. Het energiebedrijf neemt pas een besluit over de centrale als alle vergunningen er zijn. De provincie noemt de benodigde milieueffectrapportage “een zorgvuldig proces, dat geruime tijd in beslag neemt”. “Het is nu eerst aan Vattenfall om te bepalen hoe verder.”