De lozingen van giftige stoffen van in elk geval twaalf grote industriële bedrijven zijn in strijd met de Europese waterregels. Uit een gezamenlijk onderzoek van Platform Investico en Het Financieele Dagblad komt naar voren dat de betreffende bedrijven hun giftige stoffen in wateren lozen “die nu al sterk vervuild zijn”. Het gaat onder meer om Tata Steel, Shell en chemiebedrijf Dow.

De betreffende twaalf bedrijven hebben een verouderde vergunning, geen verplichte milieu-onderzoeken gedaan of voldoen niet aan de waterkwaliteitstesten, aldus de data-analyse van het FD en Investico. Onder meer Trouw en De Groene Amsterdammer publiceren vrijdag over het onderzoek. Deskundigen waarschuwen tegen de onderzoekers dat de vergunningen van de bedrijven kwetsbaar zijn en in de rechtszaal aangevochten kunnen worden.

Investico zag dat bijvoorbeeld Tata Steel IJmuiden zoveel kwik in het Noordzeekanaal loost dat de waterkwaliteit hier achteruit gaat. Hetzelfde geldt voor het Rotterdamse verfbedrijf Tronox op de Nieuwe Waterweg. In de Westerschelde komt teveel zink terecht door lozingen van Dow. Toch kregen de bedrijven een vergunning van Rijkswaterstaat. Tegen de onderzoekers zegt Rijkswaterstaat dat de vergunning afgegeven is, omdat de normen niet overschreden worden.

Tata Steel bevestigt dat zijn huidige werkwijze niet voldoet aan de vereisten op het gebied van kwik. Met het bouwen van een nieuwe installatie met de naam combibio moet dit worden gerepareerd, laat een woordvoerder weten.

Shell laat in een reactie weten samen te werken met Rijkswaterstaat om de watervergunning te actualiseren. De aangescherpte norm voor het lozen van kwik wordt daarin meegenomen. “Als de uitkomst van het actualisatieproces bekend is, wordt samen met het bevoegde gezag bekeken welke stoffen verminderd moeten worden.” Het olieconcern benadrukt dat afvalwater voor lozing eerst wordt gezuiverd met waterzuiveringsinstallaties “die onder de best beschikbare technieken vallen”.

Chemiebedrijf Dow zegt “al aanzienlijke inspanningen” te hebben gedaan om zo min mogelijk zink te lozen naar de Westerschelde en het waterbeheer verder te willen verduurzamen. Het bedrijf stelt hier onderzoek naar te doen, dat moet volgens de vergunning, en ernaar te streven om in 2027 volledig te voldoen aan de Europese waterregels. “De lozing van zink naar de Westerschelde is de afgelopen drie jaar met 25 procent gedaald. Ook blijft de lozing binnen de toegestane limiet in de watervergunning van Dow.”