Het kabinet is te passief bij het aanpakken van de infrastructurele vraagstukken en problemen waarmee de bereikbaarheid van Nederland onder druk komt te staan. Dat verwijt uiten VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer, vooruitlopend op het debat over het meerjarenprogramma infrastructuur en transport op donderdag. Volgens de ondernemersorganisaties zorgen stikstofproblemen en geldgebrek ervoor dat extra investeringen uitblijven.

Doordat op veel plekken stikstofnormen overschreden worden, is het in verscheidene regio’s al drie jaar niet meer mogelijk nieuwe wegen aan te leggen, zo klinkt het. “Ondertussen blijven de bevolking, de economie en de vraag naar ruimte voor mobiliteit groeien, omdat ook het wegvervoer alleen maar toeneemt”, aldus de briefschrijvers.

Niet alleen de stikstofregels zorgen voor oponthoud bij de aanleg van auto-, vaar- en spoorwegen. Ook een steeds groter tekort aan financiële middelen zit de ontwikkeling in de weg. Door de oorlog in Oekraïne zijn prijzen voor bouwmaterialen flink opgelopen. Onder andere de bouw van de Blankenburgverbinding bij Rotterdam en de realisatie van het Zuidasdok in Amsterdam vallen duurder uit dan geraamd.

Om projecten toch door te laten gaan zouden volgens VNO-NCW en MKB-Nederland budgetten voor toekomstige projecten naar voren moeten worden gehaald. Daarbij zouden infrastructurele projecten ook goed afgestemd moeten worden met woningbouwplannen om te bezien welke projecten voorrang zouden moeten krijgen.