Omwonenden van de nieuwe grote biomassacentrale bij Diemen krijgen volgens drie bezorgde organisaties te maken met de uitstoot van ’extreem schadelijke stoffen’. Die komen straks vrij bij de verbranding van geïmporteerde houtpellets uit buitenlandse bossen. Dat schrijft De Telegraaf.

Het gaat om duizenden kilo’s zwavel, zoutzuur en waterstoffluoride per jaar, naast cadmium, kwik, dioxine en furanen. Zo waarschuwt Johan Vollenbroek, voorzitter van milieuorganisatie MOB. Vollenbroek tekent samen met Natuurmonumenten en het Comité Schone Lucht beroep aan tegen de natuurvergunning. Die is verleend aan Vattenfall voor de bouw van de 120 megawatt grote biomassacentrale. De Zweedse energieproducent wil met gesubsidieerde houtstook warmte leveren aan huizen in Amsterdam, Diemen en Almere.

“Het is volksverlakkerij dat de provincie Noord-Holland ondanks deze emissies een vergunning heeft afgegeven voor de Wet natuurbescherming. Er had eerst een nieuwe milieueffectrapportage moeten worden opgesteld”, aldus Vollenbroek.