Een woordvoerder van de minister: “ik kan alleen zeggen dat de minister heeft aangegeven alle zorgvuldigheid in acht te nemen en dat zij samen met de gemeenten, provincies en waterschappen nogmaals gaat bekijken of de huidige planning haalbaar is.” De woordvoerder wil verder nog kwijt dat het de verwachting is dat de minister na de zomer een reeel beeld kan geven van een eventuele aanpassing. 

Geruchten over uitstel van de invoering van de Omgevingswet zijn al enige tijd hardnekkig.  

Senaat 

De minister heeft in de Senaat aangegeven dat er op dit moment vele wetgevingssporen naast elkaar lopen. Hiermee is de invoering van de Omgevingswet een complexe operatie geworden waarin vele onderlinge onafhankelijkheden spelen. De in de Senaat besproken AMvB’s worden binnenkort, tezamen met de Invoeringswet, aan de Raad van State aangeboden. Hierna volgen het uitvoeringsbesluit en enkele aanvullingswetten. 

Zorgvuldigheid boven snelheid  

De minister geeft  volgens haar woordvoerder  prioriteit aan zorgvuldigheid vanwege maatschappelijk belang. En omdat het tempo mede afhankelijk is van de werkwijze van de Raad van State is het lastig inschatten hoe lang dit traject duurt. 

Implementatiedatum ongewijzigd

Overingens betekent eventueel uitstel van de Omgevingswet niet dat de implementatiedatum van deze wet ook zal worden gewijzigd.