De uitstoot van Tata Steel in IJmuiden moet drastisch omlaag. Dat zegt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), die de vergunning voor emissies door de pelletfabriek aanscherpt. De vergunning ligt momenteel ter inzage en is volgens de OD NZKG de volgende stap in een serie aanscherpingen.

Met de wijziging moet de uitstoot van stof en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), zoals lood, aanzienlijk verminderen. Bij lood gaat het om een vermindering tot wel 80 procent.

Een inventarisatie uit 2019 laat zien dat de totale uitstoot van lood 1513 kilo per jaar bedraagt, aldus de Omgevingsdienst. Circa 970 kilo daarvan wordt uitgestoten door de pelletfabriek. Het verlagen van loodemissies sluit aan op aanbevelingen die volgen uit diverse RIVM-onderzoeken en de minimalisatieverplichting voor ZZS, zo klinkt het.

Een te bouwen ontstoffingsinstallatie moet een behoorlijke verbetering voor de leefomgeving opleveren, omdat die naast verspreiding van ZZS ook stofverspreiding tegengaat. In de nieuwe vergunning is de Omgevingsdienst niet meegegaan met de door Tata Steel voorgestelde norm van 5 milligram uitstoot stof per kubieke meter. De OD NZKG legt een maximale uitstoot op van 3 milligram stof per kubieke meter, vooruitlopend op normen die gaan gelden voor nieuwe installaties. Volgens de huidige vergunning is dit nog 15 milligram.

Aanvullend moet Tata een haalbaarheidsonderzoek doen, waardoor het in de toekomst mogelijk wordt om bij te stellen naar 1 milligram uitstoot of minder. Dat is ook afgesproken in het Schone Lucht Akkoord. Nu is dit wettelijk nog niet verplicht.

De vergunning ligt tot 8 november ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen opmerkingen, aanvullingen of zienswijzen indienen.