Gasboringen in de Waddenzee moeten stoppen, ook in kleine aardgasvelden, vindt de provincie Noord-Holland. Het provinciebestuur roept het demissionaire kabinet in een brief op “vol in te zetten op de schone energietransitie” en geen vergunningen meer te verstrekken voor activiteiten die de natuur van het Waddengebied kunnen schaden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor zoutwinning.

Provinciale Staten namen voor de zomer al een motie aan van deze strekking. Het dagelijks bestuur van de provincie wil daarom in overleg met het kabinet plannen voor nieuwe gasboringen. Eerder ging de provincie nog akkoord met gaswinning uit kleinere velden in de Waddenzee. Die afspraak staat in de zogeheten Agenda voor het Waddengebied 2050.

Noord-Holland wil de afspraken nu dus herzien. Een van de aanleidingen is de maatschappelijke weerstand tegen plannen voor gasboringen in de Waddenzee ter hoogte van het Friese Ternaard.

In het Waddengebied wordt al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw aardgas gewonnen uit kleine velden. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die in handen is van Shell en ExxonMobil, pompt gas onder het wad vandaan bij Ameland en Blija.