Pandeigenaren mogen in het vervolg in Nijmegen niet meer zomaar drie of meer kamers verhuren in een gebouw, waarin wonen is toegestaan. Ze hebben daarvoor een aparte omgevingsvergunning nodig. Nijmegen wil daarmee voorkomen dat er in bepaalde wijken te veel panden worden ingezet voor kamerverhuur, terwijl de gemeente tegelijkertijd de schaarse betaalbare woningvoorraad wil beschermen.

Nijmegen is al sinds 2018 bezig om een einde te maken aan de “massale verkamering” in bepaalde wijken in de stad. Omwonenden van kamerpanden hebben daar overlast van en goedkopere koopwoningen komen te vaak in handen van huisjesmelkers, die de panden in zo veel mogelijk kamers opdelen. Maar de stad verloor steeds rechtszaken tegen beleid om daar een einde aan te maken. Vorig jaar besloot de gemeenteraad daarom om helemaal opnieuw te beginnen.

Verkameren van panden blijft in het nieuwe plan mogelijk, omdat Nijmegen net als alle studentensteden een groot tekort aan kamers heeft. Maar huiseigenaren moeten nu voor alle panden, ongeacht de waarde, en ook voor kantoorpanden een omgevingsvergunning aanvragen als ze studenten willen huisvesten. De gemeente beslist vervolgens of een pand en een buurt geschikt is voor kamerverhuur. “Nijmegen wil een gevarieerd woningaanbod hebben voor alle inwoners”, aldus de gemeente.

De ontwikkelingen in Nijmegen worden door andere studentensteden op de voet gevolgd, omdat die steden met dezelfde problematiek kampen. De Nijmeegse gemeenteraad neemt begin 2022 een besluit over het nieuwe plan.