Wijk zonder riolering en waterleiding

Omgevingsrecht

Het plan van Kerkrade bestaat uit 125 sociale huurwoningen en mogelijk nog 25 vrije sectorwoningen.

Duurzaam

De wijk komt op een plek waar nu drie flats staan, deze worden gesloopt. De bedoeling is dat dit een duurzame wijk wordt. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk materialen van de gesloopte flats opnieuw te gebruiken. Ook is het straks de bedoeling dat bewoners regenwater gaan opvangen en dit gaan hergebruiken.

Waterstromen

Er komen verschillen ‘waterstromen’, waarbij gezuiverd rioolwater bijvoorbeeld op een autowasplaats kan worden gebruikt. Bij de waterwinning en waterzuivering in de wijk zijn ook WML en het waterschapbedrijf Limburg betrokken.

IBA

De nieuwe wijk is een IBA-project en moet in 2020 klaar zijn. In dit jaar is de  IBA-tentoonstelling . IBA staat voor Internationale Bau Auststellung.  Het idee is in Duitsland ontstaan. Het zijn innovatieve, toekomstgerichte projecten die duurzaam zijn voor de ontwikkeling van een stad of gebied.