Zonder dat dit ten koste gaat van veehouders die al geïnvesteerd hebben in moderne stallen. De gemeente gaat de minister toestemming vragen om extra wettelijke mogelijkheden om via de gemeentelijke geurverordening geuroverlast te beperken en te voorkomen.

Bij de maatregelen doet Venray bij de minister een beroep op de Crisis- en herstelwet. Om zo de ontwikkelingen in de veehouderij op korte termijn te kunnen sturen. 

Visie voor Venrayse veehouderij

De gemeente is bezig met het maken van een visie voor de Venrayse veehouderij. De gemeente maakt gebruik van de input van boeren, burgers en ondernemers voor de totstandkoming van deze visie. In de visie blijft er in de gemeente plek voor (intensieve) veehouderij, als de basiskwaliteit van de leefomgeving gegarandeerd is. Er is draagvlak voor de veehouderij, als de overlast wordt verminderd en nieuwe overlast wordt verkomen. In het najaar ligt de ontwerpvisie ter inzage, waarna in 2018 de gemeenteraad de visie vaststelt.

Reacties uit het burgerpanel

Uit onderzoek onder burgers is gebleken :

  • dat bijna 60% van de ondervraagden vindt dat veehouderijen een onmisbaar onderdeel van de gemeente Venray zijn. 
  • Bijna twee derde van de ondervraagden zegt geen last te hebben van veehouderijen. 
  • Als er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid, de omgeving geen stank- en/of geluidsoverlast ondervindt en er garanties zijn voor het welzijn van de dieren, mogen de veehouderij ook best uitbreiden.