In 2005 werd het systeem van emissierechten voor broeikasgassen (EU Emission Trading System) ingevoerd om de bedrijven te stimuleren de uitstoot te verminderen. Het doel van het systeem was om bedrijven te laten betalen voor de uitstoot, waardoor deze uitstoot vanzelf zou verminderen. De uitstoot is slechts met 4 procent afgenomen.

EU Emission Trading System

Honderd bedrijven die het meeste energie gebruiken, zoals raffinaderijen, staalfabrieken, energiecentrales, een paar kassenbedrijven en glasfabrieken zijn verplicht aan het systeem deel te nemen. Volgens de cijfers van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) stootten deze bedrijven stootten vorig jaar omgerekend 94 megaton uit, net 4 procent minder dan twaalf jaar geleden.