Kleinere daken tot 35 vierkante meter die zijn gemaakt van dakleien vallen momenteel niet onder de subsidieregeling voor de verwijdering van asbestdaken. Particuliere eigenaren van kleinere daken dreigden hiermee tussen de wal en het schip te geraken omdat zij de dakleien niet zelf van het dak mogen halen en daar een duur bedrijf voor moeten inschakelen.

Versnelling

Dijksma schijft dat “….de versnelling van de sanering van asbestdaken en de programmatische aanpak gaan verder……”, in een brief aan de Tweede Kamer. De oprekking van de subsidieregeling is een heeft overigens niet tot gevolg dat de wet die asbestdaken wil verbieden er niet komt. 

Subsidie is populair

De subsidieregeling is populair: in 2016 is voor ongeveer 21 miljoen euro aan subsidie aangevraagd en dat is 6 miljoen euro meer dan begroot. Ook in 2017 kan er weer subsidie worden aangevraagd.

In totaal is er dit jaar 25 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Er is in 2018 9,9 miljoen vierkante meter asbestdak verwijderd en in 2017 is er tot op heden ongeveer 2 miljoen vierkante meter verwijderd.