Vele partijen in Nederland gaan te maken krijgen met de nieuwe Omgevingswet. Zo ook de rentmeesters in Nederland. Een rentmeester beheert met name onroerende goederen van een van een particuliere of publiekrechtelijke eigenaar. Rentmeesters zijn dan ook de ogen en oren van een gemeente als het gaat om omgeving.  

Rol van de rentmeester

Minister Schultz van Haegen benadrukt in het interview met de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters dat rentmeesters “….partijen kunnen verbinden door actief mee te denken in de oplossingen zodat onze ruimte optimaal wordt benut en beschermd….”. In die rol zullen rentmeesters profijt hebben van de Omgevingswet omdat “….de regels in het omgevingsplan integraal en samenhangend bij elkaar zijn gebracht…”. 

Kostenverhaal, nadeelscompensatie en onteigening

Het werk van rentmeesters met betrekking tot kostenverhaal, nadeelscompensatie en en onteigening zal volgens de minister ook veranderen omdat kostenverhaal en nadeelscompensatie anders zullen worden geregeld. “Zo wordt bij kostenverhaal de fictie van actief grondbeleid losgelaten. Voor nadeelscompensatie vindt de beoordeling van indirecte planschade achteraf plaast op het moment dat er wordt gebouwd in plaats van een aanname op voorhand bij vaststelling van een bestemmingsplan zoals dat nu het geval is. Voor die gevallen wordt eventuele schade vastgesteld aan de hand van de feitelijke situatie. Voor directe planschade blijft de regeling gelijk” aldus de minister 

Het gehele interview kan worden gelezen in Nederland in transite, een publicatie van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.