In het Limburgs Parlement maken de partijen SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD)  zich grote zorgen over de negatieve gevolgen voor leefbaarheid en milieu.

Overlast

De komst van de fabriek kan leiden tot meer stankoverlast, uitstoot van fijnstof en ammoniak en verslechtering van de waterkwaliteit. Ook wordt er onvoldoende rekening gehouden met het risico op calamiteiten.  

Overleg met omwonenden

Tevens zijn de partijen van mening dat er overleg moet worden gevoerd met omwonenden. Daarnaast zetten ze vraagtekens bij de juridische haalbaarheid van een vergunning. Zeker gelet op het doel van het provinciale beleid, namelijk  dat “de agrarische sector in 2025 een lust voor de omgeving moet zijn”.