Waterschap Wetterskip Fryslân gaat 4,4 kilometer van de dijk versterken met voor Nederland unieke duurzame en buigzame stenen.

Veiligheidseisen

De dijk tussen de Peazemerlannen en de R.J. Cleveringsluizen voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. In de huidige asfaltlaag zitten scheuren en daarom krijgt de dijk nieuwe bekleding. Een belangrijk voordeel van het flexibele gesteente is dat verzakkingen in de dijk direct zichtbaar worden, terwijl de dijk zijn sterkte behoudt.

Het systeem wordt al jaren toegepast aan de Duitse waddenzeekust. Daar blijkt het vooral bij hoogwater, stormvloeden en ijsgang uiterst sterk en betrouwbaar. De stenen wordt bij dit project voor het eerst in de Nederlandse zoutwaterkering toegepast. Door de gekozen stenen is minder beton nodig.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Naar verwachting is de dijkversterking eind 2021 klaar. De dijkversterking kost 26 miljoen en maakt deel uit van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma. Daardoor wordt de komende dertig jaar ruim 1100 kilometer aan dijken versterkt en verbeterd. Dat gebeurt in heel Nederland, verspreid over 300 projecten.