Dat kan door duikers in de sloten af te sluiten. Het regenwater kan dan in de bodem zakken, zodat het zorgelijk lage grondwaterpeil enigszins stijgt. Om het afsluiten van duikers in de sloten zo makkelijk mogelijk te maken, geeft het schap opblaasbare ,,ballen” weg.

De opblaasbare afsluiters van stevig kunststof bestaan volgens het schap al een poosje. Ze worden gebruikt in rioolbuizen. ,,Maar het is natuurlijk ook een handige en snelle manier om slootjes af te sluiten”, aldus het schap. Boeren gebruiken daar nu meestal planken of zandzakken voor. De ,,ballen” kosten een paar honderd euro per stuk. Het waterschap geeft ze cadeau, in de hoop dat zoveel mogelijk grondeigenaren meehelpen.

Grondwaterstand

De grondwaterstand is in delen van Nederland zo laag dat er in een paar maanden tijd regen voor een heel jaar zou moeten vallen om op een normaal peil te komen. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. De schappen op droge zandgronden vrezen daarom dat er volgend voorjaar al meteen niet genoeg grondwater is. Dat geeft dezelfde problemen voor natuur, landbouw en drinkwater als in de afgelopen droge zomer.

Het waterschap probeert zelf ook zoveel mogelijk water vast te houden via stuwen en inlaten in de grotere sloten, beken en rivieren. Ook gemeenten en natuurbeheerders is gevraagd geen water te laten wegstromen.

Schapsbestuurder Peter Schrijver plaatst dinsdagmorgen de eerste opblaasbare duikerafsluiter bij een agrariër in het Gelderse Hengelo.