Dat is nodig omdat er door de aanhoudende droogte bijna geen water meer staat in de beken waarin de vissen gewoonlijk leven. Leden van hengelsportverenigingen helpen mee om de vissen te redden.

In Boekel verplaatst waterschap Aa en Maas zeelt, modderkruipers en heel veel snoeken van de Landmeerse Loop naar de Aa. Waterschap Vallei en Veluwe evacueert de beschermde beekprikken, elritsen en rivierdonderpadden uit droogvallende beken. Onderzoek heeft aangetoond dat de maatregel vorig jaar goed heeft gewerkt voor de beekprikken en elritsen. Maar het aantal rivierdonderpadden is toch afgenomen.

Volgens de waterschappen in het oosten van het land heeft de natuur het daar erg zwaar. Het is er op sommige plekken nog droger dan vorig jaar.