Dit betekent dat oudere binnenvaartschepen, gebouw op 1 april 1976 of eerder, vanaf 1 januari 2020 niet aan de dan geldende geluidseisen hoeven te voldoen. HIerdoor kunnen duizende binnenvaarschepen langer in de vaart blijven.

Nieuwe meetmethode

Geluid wordt niet bij 95 procent van het motorvermogen gemeten, maar bij een gewogen gemiddelde van verschillende toerentallen. Dit sluit beter aan bij hoe een schip in de praktijk gebruikmaakt van de motor, en levert lagere meetwaarden op.

Redelijke eisen

Bij overschrijdingen moet de scheepseigenaar doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om het geluid verder terug te dringen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal in samenwerking met de ILT, de keuringsinstanties en de internationale brancheorganisaties een voorstel doen over wat redelijke eisen zijn.

Het Nederlands voorstel wordt naar verwachting in april 2018 officieel bekrachtigd.