MER

De milieueffectrapportage (MER) uit 2014 voor de aanleg van het vliegveld heeft volgens de actiegroep alleen betrekking op de milieueffecten in de directe omgeving en niet voor de wijde omtrek. Vorig jaar werd bekend dat de vliegtuigen lager zullen gaan vliegen. Dat levert voor een veel groter gebied hinder op, aldus de actiegroep.

,,Het lijkt er nu op dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat alles op alles zet om met wat oplapwerk het project zo toch door te kunnen zetten. Ze luistert niet naar de bewoners en naar alle deskundigen die zeggen dat hier veel te veel is fout gegaan. Maar pleisters plakken is niet toegestaan. We kunnen dus niet anders dan alle middelen inzetten die ons ter beschikking staan”, aldus een woordvoerder van de actiegroep.