Vereniging Eigen Huis deed een steekproef onder 53 gemeenten waar inwoners betalen voor een parkeervergunning. De gemeente Amsterdam zit niet in deze steekproef. Op basis van informatie op de website blijkt dat de gemeente de tarieven voor het parkeren in het centrum in 2019 niet wijzigt en handhaaft op 267,50 per 6 maanden (€ 535 per jaar). Hiermee blijft Amsterdam de duurste stad voor vergunninghouders.

Gemiddeld gematigde stijging

Gemiddeld kost een parkeervergunning in 2019 iets meer dan € 95. In de meeste gemeenten in de steekproef stijgen de kosten volgend jaar met 2,4% in bescheiden mate. Opvallende uitzondering is Hilversum, waar een parkeervergunning juist veel goedkoper wordt. Deze gemeente halveert de prijs van € 150 naar € 75 en komt daarmee de belofte na die in het coalitieakkoord werd gedaan.

Over het onderzoek

Vereniging Eigen Huis heeft in 53 gemeenten de kosten onderzocht van een (eerste) parkeervergunning voor inwoners die in het centrum wonen. Vaak is dit de duurste parkeerzone.

Alle genoemde bedragen in lijst bij dit onderzoek zijn afkomstig van de 53 onderzochte gemeenten. Het onderzoek is in november 2018 uitgevoerd door Marlyse research.