Een belangrijke oorzaak van het teruglopen van het aantal vogels in Nederland, is het veranderende boerenlandschap. De toename in het gebruik van gif en de afname van water rond weilanden, zorgt ervoor dat vogels zich er minder makkelijk kunnen vestigen.

De zomertortel is volgens de Vogelbescherming de eerste vogel die zou kunnen uitsterven.

MediaWatch (Disclaimer)

ANP MediaWatch is alleen een signaleringsdienst. Het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Tip het ANP. Bel naar 070 – 41 41 411 of mail naar mediawatch@anp.nl