Tot 2030 neemt Tata een reeks maatregelen tegen overlast van stof, geur, geluid en licht. Voor omwonenden is er in de avond een informatiebijeenkomst.

Rapport  RIVM

Er speelt de laatste tijd veel rond Tata Steel. Zo verscheen eerder deze week een kritisch rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut meldde dat zogeheten grafietregens die vanaf het terrein van Tata’s partnerbedrijf Harsco op de omgeving zijn neergedaald, ongewenst hoge hoeveelheden zware metalen bevatten. Het gaat om lood, mangaan en vanadium. Vooral kleine kinderen die buiten spelen kunnen daaraan worden blootgesteld. Zij moeten goed hun handen wassen, adviseert het RIVM.

Restproduct

De metaaldeeltjes komen in de lucht terecht op het moment dat een restproduct van de staalproductie, dat slak heet, uit ketels wordt gekiept bij verwerkingsbedrijf Harsco. Naar aanleiding van het RIVM-rapport hebben Tata en Harsco tijdelijke maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Volgend jaar opent een nieuwe fabriekshal, zodat het proces niet meer in de buitenlucht plaatsvindt.