De Vlaamse regering gaat nu overleggen met onder meer Nederland om tot een akkoord te komen over deze zogenoemde ‘Derde Weg’, melden Belgische media.

Stiltegebied

De lijn is sinds 1991 in onbruik. Vlaanderen dringt al lange tijd aan op dat er nieuw leven wordt ingeblazen, maar Nederland heeft daar problemen mee omdat de oorspronkelijke route door een stiltegebied loopt. Uit de internationale studie blijkt dat een omweg via Venlo evenveel oplevert, voor de helft van de kosten.

Grensoverschrijdend goederenvervoer milieuvriendelijker

,,We zijn er nog lang niet, maar alleszins is er nu een patstelling doorbroken’’, zei de Vlaamse minister Ben Weijts (Mobiliteit) op de radio. Hij sprak in 2016 af met zijn toenmalige collega Melanie Schultz af dat als duidelijk is welke tracés haalbaar zijn, politiek overleg tussen Vlaanderen, Nederland en andere betrokkenen volgt. De bewindslieden stelden dat het grensoverschrijdende goederenvervoer milieuvriendelijker moet.