Verleende en onherroepelijke vergunningen worden niet aangetast. Het was zo’n beetje de enige zekerheid die de Raad van State meegaf toen in mei een streep werd gezet door het beleid dat beschermde natuurgebieden moest behoeden voor te veel schadelijk stikstof.

Een recente uitspraak van de rechtbank van Oost-Brabant – over een varkenshouderij in Oirschot – gooit dit laatste beetje zekerheid aan diggelen. De gemeente gaf toestemming voor een uitbreiding. Maar, zeggen twee milieuorganisaties, dat gebeurde op basis van een wettelijke regeling die niet deugde en in strijd handelde met de Europese habitatrichtlijn. Daarover zegt de rechter nu: een vergunning die onder een verkeerde voorwaarde is verstrekt moet weer onder de loep worden genomen.

Verleende vergunningen die de beschermde natuurgebieden in gevaar brengen, kunnen dus weer worden ingetrokken, zo waarschuwen advocaten.