Kleilagen

De printerfabrikant wijst erop dat de geplande negen windmolens komen in de boringsvrije zone van de Venloschol. In dat gebied wordt het diep gelegen grondwater beschermd door moeilijk doordringbare kleilagen. Die gaan vervuiling van bovenaf tegen. Océ geeft aan dat de vergunning te vaag is, omdat er alleen een globaal geotechnisch advies is op basis waarvan aannemelijk is dat aan de regels wordt voldaan. Hierdoor is de feitelijke uitvoerbaarheid van het project niet verzekerd. 

Het omstreden windmolenplan komt op 31 augustus aan de orde in een statencommissie. Op 28 september moet het Limburgs Parlement dan definitief de knoop doorhakken.