Boeren nemen volgens de krant stiekem stroken gemeentegrond zoals wegbermen en groenstroken in gebruik. Daardoor neemt hun hoeveelheid grond toe en kunnen ze meer verbouwen. Verder komen ze daardoor voor meer Europese subsidie in aanmerking en mogen ze meer mest uitrijden.

,,Ik heb het ministerie gevraagd te kijken wat er aan de hand is”, zei Schouten. Verder wil ze nog niet op de zaak ingaan.

Een adviseur van Berkelland schat dat een kwart van de boeren in de grote agrarische gemeente aan deze praktijk doet. Volgens hem schaadt het landjepik ook de natuur omdat groenstroken en bermen belangrijk zijn voor vogels, vlinders en insecten. In Berkelland wordt inmiddels opgetreden tegen de boeren.