Het schap vaart voorlopig twee keer in de week met een bootje langs de 45 kilometer droogtegevoelige dijken en sproeit daar zo’n 8 millimeter water op. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat nathouden van zogeheten klei-op-veendijken helpt tegen scheuren.

Als er water onder het veen in de dijk komt, gaat het dijklichaam als het ware drijven. Dan kan de dijk afschuiven, zoals in 2003 in Wilnis gebeurde. Toen veroorzaakte een dijkdoorbraak grote overlast en moesten mensen tijdelijk worden geëvacueerd.

In het werkgebied van HDSR is het nog niet extreem droog, zoals in het oosten van het land.