Energiearmoede

Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van hun energierekening. Als deze mensen willen investeren in energiebesparing, krijgen ze dit vaak niet gefinancierd. De overheden willen samenwerken om dit probleem aan te pakken. 

Afspraken

De afspraken die gemaakt zijn, gaan over:

  • Het afstemmen van beleid;
  • Het investeren in verduurzaming;
  • Een goede samenwerking tussen gemeenten en organisaties op het gebied van schuldhulpverlening, energie, banken en woningcorporaties;
  • De gemeenten richten een gezamenlijke tafel energiearmoede op en er komt een actieplan onder leiding van de Groningse gedeputeerde Nienke Homan.