Een Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) wordt in het leven geroepen, waardoor het voor financiers aantrekkelijker moet worden leningen te verstrekken aan jonge boeren die een bedrijf starten of overnemen en willen investeren in innovatie of duurzame bedrijfsontwikkeling. Omdat het Rijk garant staat, zouden financiers makkelijker over de brug komen met leningen, is het idee.

Sinds 2000 nam het aantal land- en tuinbouwbedrijven in 2017 af met bijna 56 procent tot 54.840. Dat kwam vooral doordat de eigenaar met pensioen ging en er geen opvolger was.