Om een antwoord op die vraag te krijgen, plaatst een onderzoeksconsortium vanaf 1 juni zo’n ‘muur van luchtbelletjes’ bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wervershoof (Noord-Holland).

Microplastics worden steeds vaker gebruikt, onder meer in cosmetica. Ze komen via het afvalwater terecht in het oppervlaktewater en kunnen zo ook in het drinkwater terechtkomen. De microscopisch kleine deeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier.

Een eerdere pilot in de IJssel liet zien dat een bellenscherm een bruikbaar middel kan zijn om plasticdeeltjes groter dan 1 millimeter richting de oever te sturen, waar ze kunnen worden gefilterd zonder hinder voor vissen of scheepvaart. De nieuwe proef test of ook kleinere deeltjes tot 0,02 millimeter kunnen worden onderschept.

De onderzoeksgroep bestaat uit drinkwaterbedrijf PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), plasticbestrijder The Great Bubble Barrier en wateronderzoeksinstituut KWR. De proef gaat een jaar duren maar de eerste resultaten worden eind augustus al verwacht.