Zo vat de Vogelbescherming een rapport samen van partnerorganisatie Birdlife International, die de resultaten heeft geanalyseerd van afspraken die de EU in 2011 hierover maakte.

Op het boerenland en in de bosbouw is de situatie in Europa ,,beroerder dan in 2011”, schrijft de Vogelbescherming op het platform Nature Today. Wel werd enig succes geboekt in het bestrijden van ‘invasieve exoten’, soorten die hier van origine niet voorkomen en ecosystemen verstoren. En meer natuurgebieden, vooral op zee, kregen een beschermde status.

Maar over het algemeen hechten de EU-lidstaten en politici ”te weinig waarde aan natuurherstel”, oordeelt de Vogelbescherming. Directeur Fred Wouters hoopt dat de volgende Europese Commissie zich strenger gaat opstellen tegenover lidstaten, waaronder Nederland, die volgens hem te weinig doen om de situatie te verbeteren. Hij wijst bijvoorbeeld op de aanhoudende daling van het aantal weidevogels.