Het aantal toeristen groeide volgens de raad de afgelopen tien jaar heel hard en blijft ook de komende jaren flink doorgroeien. Inmiddels wordt met toerisme evenveel verdiend als in de bouw en tweemaal zoveel als in de landbouw.

Het beleid van gemeenten, provincies en de rijksoverheid is op dit moment vooral nog gericht op het vergroten van inkomsten. “Maar toerisme is niet alleen een economisch belang, het heeft ook invloed op bereikbaarheid en op het gebruik van de openbare ruimte, vastgoed, natuur en milieu”, aldus de raad. En problemen en overlast door de toegenomen toeristische druk is schadelijk voor de leefomgeving en uiteindelijk ook voor de sector zelf, stelt het adviescollege voor regering en parlement.