De traditie van Kallemooi staat ter discussie omdat sprake zou zijn van dierenmishandeling. Ook voor dit jaar verleende de gemeente Schiermonnikoog een vergunning voor het evenement. De dierenorganisatie vocht dat besluit zonder succes aan bij de rechtbank en gaat nu in beroep bij de hoogste bestuursrechter.

De rechtbank in Groningen oordeelde dat het geen dierenmishandeling is om een haan drie dagen lang in een mand in een mast te hangen. De rechter stelde onder meer dat de haan vooraf wordt onderzocht door een dierenarts, water en voer krijgt en voldoende beschutting. Ook hangt er tijdens het Kallemooifeest een camera in de mand om de haan in de gaten te houden.

Volgens het Comité Dierennoodhulp is wel degelijk sprake van dierenmishandeling. ,,Mishandeling is niet alleen maar een dier schoppen en slaan. Mishandeling is ook een dier geestelijk veel angst en stress bezorgen.”