Bij zeker 45 bedrijven is gesjoemeld met de cijfers, stelde de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit tijdens controles vast. Minister Carola Schouten (Landbouw) wil de fraude hard aanpakken.

Registreren runderen

Melkveehouders moeten al hun runderen registreren. Afgelopen jaar waren er volgens deze cijfers veel vaker twee- en meerlingen geboren bij koeien dan normaal. Gebruikelijk is 3 tot 5 procent meerlingen. Bij zo’n tweeduizend bedrijven lag dit percentage echter boven de 10 procent. Bij 5700 andere bedrijven lag het tussen de 5 en 10 procent.

Fosfaatuitstoot

Door met de geboortecijfers te sjoemelen is het voor boeren makkelijker om aan de regels voor fosfaatuitstoot te voldoen, zonder daarvoor runderen te hoeven wegdoen. Een koe die nog nooit een jong heeft gebaard telt voor de fosfaatuitstoot namelijk minder zwaar mee dan een rund dat wel heeft gekalfd.

Omdat Nederland volgens de Europese regels te veel fosfaat produceert, werd het fosfaatreductieplan opgesteld. Voor dat plan telt een rund dat heeft gekalfd als één eenheid, terwijl een kinderloze koe slechts voor 0,5 wordt geteld. Door kalfjes als twee- of meerling te registreren, leek het alsof hun werkelijke moeder nog nooit had gekalfd en was het makkelijker om onder de Europese norm te blijven zonder runderen te hoeven wegdoen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de sector door een fraudeschandaal wordt getroffen. NRC Handelsblad onthulde eind vorig jaar dat twee derde van de grote verwerkers en vervoerders van mest in Oost-Brabant en Noord-Limburg zich schuldig heeft gemaakt aan fraude.