Aanleiding is de aanhoudende onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s van geitenbedrijven voor de directe omgeving, maakte de provincie bekend.

Geitenhouderijen van meer dan tien geiten mogen niet verder uitbreiden. Ook het omzetten van bestaande agrarische bedrijven naar geitenhouderijen met meer dan tien geiten, is niet meer mogelijk.

Mensen die dichtbij een geitenbedrijf wonen, hebben een grotere kans op longontsteking, blijkt uit eerdere onderzoeken. ,,De uitkomsten geven echter geen duidelijkheid over de precieze oorzaken van het verhoogde ziekterisico en dus ook niet over de mogelijkheden om hier met bedrijfsmaatregelen iets aan te doen”, aldus de provincie Utrecht.