Afspraken

Volgens de omwonenden zijn het afgelopen jaar veel meer vluchten uitgevoerd dan is afgesproken. Er is de toezegging gedaan dat er maximaal 849 nachtvluchten per jaar plaatsvinden, maar dit zijn er in de praktijk 1200. 

Om het aantal vluchten naar beneden te krijgen heeft de vereniging ‘Bewoners tegen Vliegveldoverlast’ beroep ingesteld tegen het besluit van de Inspectie Leefomgeving en Transport.  Donderdag 23 november wordt de zaak behandeld. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport wees een eerder bezwaar van de omwonenden af, omdat het maximaal aantal van 849 nachtvluchten nooit in een officieel document is vastgelegd.