Campagne

Tijdens deze campagne wordt er verscherpt toezicht gehouden op stropers, worden er bekeuringen uitgedeeld en onderzoek gedaan naar de verkoop van het gestroopte materiaal. Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, PWN, Sportvisserij, Recreatie Noord-Holland en de politie, werken samen bij deze handhavingsactie. Het doel is om meer bewustwording te creëren en de stropers te stoppen. De campagne wordt ondersteund door de provincie Noord-Holland. 

Stroperij

De stropers hebben het voornamelijk gericht op  konijnen, paddenstoelen, vissen, mossen en andere planten. Niet alle mensen kennen de regels van stroperij en zijn zich ook niet bewust van de impact van hun gedrag. De natuur en de biodiversiteit lopen enorme schade op door stroperij. Daarnaast kun je er ziektes en vergiftiging door oplopen.