Volgens de natuurorganisatie verandert het landschap onvoorstelbaar snel door de aanleg van industrieterreinen, kantoren, megastallen, distributiecentra, zonneparken, windmolens, snelwegen en woonwijken. In de open ruimte verdwijnt dagelijks acht hectare die in cultuur wordt gebracht.

Slechts 13 procent van het landoppervlak bestaat uit beschermde natuur. ,,Laat die 13 procent ook écht natuur blijven. Verander haar niet in een energiefabriek,” zegt Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. ,,Als we niet opletten, verdwijnt de schoonheid en weidsheid van ons land en de ruimte voor de natuur.”

De bevolking kan via het onderzoek aangeven hoe moet worden omgegaan met zaken zoals woningbouw, landbouw, industrie en infrastructuur.