Dat blijkt volgens Natuurmonumenten uit de Nationale Landschap Enquête. Natuurmonumenten roept de politiek op om het landschap te beschermen bij het maken van ruimtelijke plannen.

Zorgen over ontwikkelingen

Volgens de organisatie hebben ruim 45.000 volwassenen en 1600 kinderen de enquête ingevuld. In totaal 81 procent van de volwassenen maakt zich zorgen over ontwikkelingen in het landschap waarin zij leven. ,,Het valt mensen op dat ons landschap steeds stiller en kleurlozer wordt: vogels en bloemen horen en zien mensen steeds minder. Karakteristieke landschapselementen als houtwallen en slootjes verdwijnen en bedrijventerreinen rukken op”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel.

Bezorgde kinderen

Ook de kinderen valt dit op, aldus Natuurmonumenten. 76 procent is bezorgd over het verdwijnen van dieren als vlinders, bijen, vogels en reeën. 92 procent van de deelnemers aan de enquête vindt dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen als regisseur van het Nederlandse landschap. ,,Omdat we dan misschien tegen kunnen houden dat de natuur kwijt raakt,” antwoordt een kind op de vraag uit de enquête waarom het landschap moet worden beschermd. Van den Tweel: ,,In een landschap waar natuur onder druk staat en tegelijkertijd woningen, bedrijven, infrastructuur en energieopwekking om ruimte vragen, is zorgvuldige afstemming en inpassing nodig.”