De krant analyseerde gegevens uit de periode 2014 tot en met 2017 na een zogenoemd Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). De meeste klachten zijn in de zomeravonden- en nachten. Daarnaast is er een kleine piek eind december vanwege het afsteken van vuurwerk.

Waar het aantal klachten over lawaai van de buren toenam, is het aantal meldingen van geluidsoverlast in de horeca met 18 procent gedaald. Hetzelfde geldt voor het aantal klachten over evenementen, dat met 22 procent daalde.