Met het extra geld kan de Inspectie Leefomgeving en Transport extra mensen aannemen, meer inspecties uitvoeren en nieuwe technieken inzetten. Er komen meer dan honderd handhavers, toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren bij.

Dit jaar krijgt de ILT er al 10 miljoen euro bij, volgend jaar loopt dat op naar 12 miljoen. Vanaf 2021 gaat het budget structureel met 15 miljoen omhoog. Er werken ruim 1100 mensen bij de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het kabinet maakte de financiële injectie bekend in de Voorjaarsnota. Dat is een een tussenstand van de lopende begroting. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) stuurde die maandag naar de Tweede Kamer.