Daarvoor heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat toestemming gegeven, meldt het bedrijf. Vermilion mag in de komende acht jaar 447 miljoen kubieke meter gas winnen uit de velden Loon op Zand en Loon op Zand Zuid. Dat staat gelijk aan het gemiddeld jaarlijkse gasverbruik van bijna 300.000 Nederlandse huishoudens.

Tegen de gaswinning is in de hele regio veel verzet geweest. Tegenstanders vinden dat die winning haaks staat op de omslag die gemaakt moet worden naar duurzame energie. 

Beroep

De gemeente Tilburg heeft woensdag meteen aangekondigd in beroep te gaan bij de Raad van State. Gasveld Loon op Zand Zuid ligt grotendeels onder het noorden van de stad. ‘Tilburg wil juist op zoek gaan naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. We zijn dan ook bijzonder teleurgesteld en gaan zeker in beroep tegen het besluit’, kondigde wethouder Oscar Dusschooten aan.

Tilburg onderzoekt de mogelijkheden om samen met buurgemeente Loon op Zand een vuist te maken. Dusschooten: ‘Het lijkt wel of wij in Brabant nu de dupe worden omdat de gaskraan elders langzaam wordt dichtgedraaid.’ Loon op Zand is ook niet blij met de beslissing. ‘Ik ben teleurgesteld dat de minister ondanks onze zienswijze toch instemt om gas te gaan boren’, aldus wethouder Gerard Bruijniks.

Ook actiegroep Stop Gaswinning in Loon op Zand betreurt het besluit. ‘Ondanks alle honderden handtekeningen en zienswijzen besluit de minister toch toestemming te geven aan Vermilion om ook in Loon op Zand verder te gaan met de gaswinning. Hier zijn wij dus niet mee klaar. We gaan door en zullen beroep aantekenen’, aldus de groep op Facebook.