Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) ontving in 2018 3900 hulpaanvragen bij burenruzies tegen 3725 in 2017, dat is 7 procent meer. Dat blijkt uit de Juridische Barometer 2018-2019, die SAR elk jaar publiceert.

De barometer toont de meest voorkomende vragen om juridische hulp die SAR ontving. In totaal kreeg de stichting vorig jaar ruim 152.000 verzoeken om juridische hulp. Mensen hadden vooral juridische problemen met elkaar of met een organisatie (ruim 67.000 meldingen) of met hun werkgever (arbeidsrecht met 33.621 meldingen).

Het aantal verzoeken voor juridische hulp inzake ontslag liep terug van 13.782 in 2017 naar 12.501 vorig jaar. Dit komt vooral door de huidige economische situatie, waardoor er minder ontslagen zijn. ,,Ook zien we dat mensen na een ontslag makkelijker aan een nieuwe baan komen door de goede arbeidsmarkt. En ten slotte zien we dat werkgevers steeds vaker de nieuwe spelregels in het ontslagrecht goed toepassen”, constateert SAR.